Webinar informativa transformación dixital

 

 

Webinar informativa sobre transformación dixital
Webinar informativo
Subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal (Código de procedemento: CO300C)
DATA: 24 de maio 
HORARIO: 10:00 - 11:00 horas
FORMATO: Online
PRAZAS LIMITADAS
Interveñen:
  • Manuel Heredia Pérez, director xeral de Comercio e Consumo
  • José María Seijas López, presidente da Federación Galega de Comercio 
  • Marta López Quintás, subdirectora xeral de Comercio
  • Elena Fabeiro Castro, xerente Fundación Pública Artesanía de Galicia
  • Laura Fontenla Fontenla, xefa de servizo de Promoción Comercial e Artesanía
  • Carolina Rial Alcácer, técnico Dirección Xeral de Comercio e Consumo
  • Modera: Jose María García Seijo, técnico de marketing
Normativa aplicable:
  • Orde DOG Luns, 23 de maio de 2022 (xunta.gal): ORDE do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300C). (DOG 23/05/2022)
  • Orde DOG Luns, 23 de maio de 2022 (xunta.gal): EXTRACTO da Orde do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300C) (DOG 23/05/2022)
Queres asistir? Pide a túa praza:
Inscrición pechada