Prevención de riscos psicosociais e ergonómicos

 

 

Prevención de riscos psicosociais e ergonómicos no comercio de proximidade
Formación 100% gratuíta
A Federación Galega de Comercio (FGC), en colaboración coa Xunta de Galicia, pon en marcha dous cursos de sensibilización en Prevención de Riscos Laborais dirixidos aos traballadores, as traballadoras e os propios empresarios e empresarias do comercio de proximidade en Galicia, co obxectivo de reforzar as medidas xa establecidas pola Lei, aportar información relevante sobre riscos específicos do sector, ergonómicos e psicosociais, e fomentar a interiorización de certos hábitos saudables.
Curso de Prevención de Riscos Psicosociais no Sector Comercio

Aprende a identificar os principais riscos psicosociais ós que están expostas as persoas traballadoras no comercio de proximidade, evitando ou diminuíndo as enfermidades laborais e os accidentes derivados desta actividade, así coma a recoñecer as medidas preventivas e as intervencións precisas.

 • Inicios: PRAZAS ESGOTADAS!
 • Modalidade: Mixta (50 horas teleformación e 3 horas aula virtual)
 • Dirixido a: Traballadores e autónomos do sector comercio de Galicia. Prazas para desempregados de Galicia.
 • Duración: 53 horas
 • Titulación: Diploma de aproveitamento
Curso de Prevención de Riscos Laborais: Ergonomía no Sector Comercio

Recoñece os principais riscos ergonómicos que sofren os profesionais do comercio de proximidade en Galicia, reforzando as medidas preventivas establecidas pola Lei e tendo en conta as peculiaridades do sector e o perfil dos traballadores

 • Inicios: Dúas convocatorias:
 • - 1ª Convocatoria: PRAZAS ESGOTADAS!
 • - 2ª Convocatoria: PRAZAS ESGOTADAS!
 • Modalidade: Aula Virtual
 • Dirixido a: Traballadores e autónomos do sector comercio de Galicia. Prazas para desempregados de Galicia.
 • Duración: 14 horas
 • Titulación: Diploma de aproveitamento
 • O proxecto PREVENCIÓN DE RISCOS PSICOSOCIAIS E ERGONÓMICOS NO COMERCIO DE PROXIMIDADE está impulsado pola Federación Galega de Comercio (FGC) e financiado pola Xunta de Galicia.
 • Cursos con prazas limitadas.
 • É necesario dispoñer de computador e de conexión a internet fluída para a realización destes cursos.

Coa financiación da:

Falamos?
☎ 900 100 957 (teléfono gratuíto)
holaantimailspammer@cursosfemxa.es