FGC - Prevención de riscos laborais

Cursos Prevención de Riscos Laborais
Prevención de riscos laborais. Matrícula aberta!
Formación 100% gratuíta
A Federación Galega de Comercio (FGC), en colaboración coa Xunta de Galicia, pon en marcha catro cursos de sensibilización en Prevención de Riscos Laborais dirixidos a persoas traballadoras e autónomas do sector comercio de Galicia, e persoas desempregadas de Galicia. 
O obxectivo deste proxecto é levar a cabo accións de formación, sensibilización, asesoramento e fomento da prevención de riscos laborais en Galicia.
Hábitos saudables no comercio de proximidade | Prazas esgotadas

Identifica os erros máis habituais adoptados polos traballadores e traballadoras do comercio de proximidade no desenrolo da súa actividade laboral, e traslada a importancia dos bos hábitos (alimentación, posturais, procedimentais, organizativos, etc.) e a súa repercusión na saúde das persoas e fomentar uns hábitos de vida saudables.

Estrés laboral no sector comercio: riscos, danos na saúde e medidas preventivas | Prazas esgotadas

Coñece  os  principais  tipos  de  estrés  ós  que  están  sometidos  os  traballadores  e traballadoras do comercio galego: euestrés, tecnoestrés, ocupacional, post-traumático, etc.), e localiza os factores desencadeantes para limitar a súa aparición.

Dependente de comercio: boas prácticas ergonómicas | Prazas esgotadas

Identifica os principais riscos ergonómicos ós que están expostos os traballadores e traballadoras do comercio de proximidade en Galicia, con detalle dos dependentes e das dependentas do sector e coñece as medidas e instrumentos que se poden aplicar para mellorar a actividade laboral dependendo das características fisiolóxicas de cada persoa.

Prevención de riscos psicosociais no sector comercio | Prazas esgotadas

Aprende a identificar os principais riscos psicosociais ós que están expostas as persoas traballadoras no comercio de proximidade, evitando ou diminuíndo as enfermidades laborais e os accidentes derivados desta actividade, así coma a recoñecer as medidas preventivas e as intervencións precisas.

Solicita a túa praza!

Selecciona o curso que te interese
Introduce a túa situación laboral
Por favor, selecciona o teu sector laboral
Introduce o teu nome
Introduce o teu primeiro apelido
Introduce o teu segundo apelido
Introduce o teu sexo
Introduce un DNI o NIE válido
Introduce un correo electrónico
O teléfono móbil debe comezar por 6 ou 7 en España
Introduce a túa data de nacemento
Indica un código postal válido.
E necesario aceptar os termos

  • O proxecto PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS está impulsado pola Federación Galega de Comercio (FGC) e financiado pola Xunta de Galicia.
  • Cursos con prazas limitadas.
  • É necesario dispoñer de computador e de conexión a internet fluída para a realización destes cursos.

Coa financiación da:

Logo Xunta de Galicia
Falamos?
☎ 900 100 957 (teléfono gratuíto)
holaantimailspammer@cursosfemxa.es