Xornada de sensibilización para o comercio de proximidade

 

 

Xornada de sensibilización: “Riscos asociados á saúde: actividades físicas e hábitos posturais no comercio de proximidade” 
3, 4, 10 e 11 de Novembro | 10:00 a 13:00 h.
A Federación Galega de Comercio, en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, pon en marcha unha Xornada de Sensibilización gratuita para potenciar e impulsar a Prevención de Riscos Laborais nas empresas. Celebraranse 2 edicións impartidas en Aula Virtual, unha contorna de aprendizaxe onde o titor-formador e alumnado interactúan, de forma concorrente e en tempo real.
DATAS: 10 e 11 de Novembro
HORA: 10:00 a 13:00 h.
LUGAR: Aula Virtual
PRAZAS LIMITADAS

Todo o que compartiremos:
  • Presentación da xornada e do proxecto
  • Riscos asociados ós hábitos posturais no comercio de proximidade
  • Deporte e actividade física como medidas preventivas
  • Aplicación práctica
  • Coloquio
  • Peche da xornada
Requisitos dos participantes:

Persoas residentes en Galicia, traballadoras activas ou en situación de desemprego, persoas traballadoras autónomas, delegados e delegadas de prevención, recursos preventivos e persoas traballadoras designadas que asuman con medios propios a actividade preventiva da empresa.

Queres asistir? Enche o formulario e poñerémonos en contacto contigo:

INSCRICIÓN PECHADA

 

Condicións de inscrición: As reservas de praza realizaranse por orde de inscrición. Esta xornada celebrarase a condición de que se dispoña de polo menos 15 alumnos rexistrados previamente en cada edición. Noutro caso, a Federación Galega de Comercio se reserva a posibilidade de aprazar ou propoñer unha nova data de celebración da actividade informando antes aos interesados.
 
Máis información e inscricións: 900 103 087 / fgcantimailspammer@comerciogalicia.es